Projekt


ACCESS jest wsp�lnym projektem 13 organizacji z pieciu panstw, finansowanym przez Wsp�lnote Europejska. Jego celem jest wzmocnienie konkurencyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw w niekt�rych regionach przygranicznych panstw Pietnastki, kt�re dzialaja w ramach sektor�w szczeg�lnie narazonych na efekty poszerzenia Unii. Projekt rozpoczeto w maju 2004, i bedzie on realizowany do kwietnia 2006.

MiSP, kt�rych dotyczy projekt, to male i mikro firmy oraz firmy jednoosobowe, kt�re dzialaja w nastepujacych regionach i sektorach: budownictwo, technologie ochrony srodowiska w regionach Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia w Niemczech, oraz budownictwo i przemysl drzewny w regionie Friuli-Wenecja Julijska we Wloszech .

W zwiazku z ograniczeniami dotyczacymi zasob�w ludzkich i finansowych, MiSP nie maja mozliwosci prowadzenia badan rynku czy tez posiadania zaspol�w prawnik�w i konsultant�w handlowych, niezbednych do oceny i korzystania z potencjalu wynikajacego z poszerzenia Unii, ani tez mozliwosci przygotowania i przyjecia porozumien kooperacyjnych z firmami z nowych panstw czlonkowskich.

Aby zwiekszyc konkurencyjnosc firm reprezentujacych te specyficzna grupe MiSP, oraz umozliwic im lepsze funkcjonowanie w przyszlosci wykorzystujac mozliwosci nowego rynku poszerzonej Unii, projekt Access ma celu przyblizyc grupe MiSP i firm swiadczacych uslugi posrednie, co umozliwiloby im w konsekwencji przyjecie nowych strategii i wejscie na rynki nowych panstw czlonkowskich.

Zadania przewidzine w projekcie, umozliwia zorganizawanie dla danej grupy MiSP specjalnie zaprojektowanych na ich potrzeby seminari�w i szkolen. Beda one r�wniez mialy za cel zblizenie przedsiebiorc�w i uslugodawc�w oraz potencjalnych partner�w z danego regionu i firm z sasiadujacych nowych panstw czlonkowskich.

Oczekiwanymi efektami projektu jest wieksza swiadomosc przedsiebiorc�w i korzystanie z dostepnych uslug firm uslugowych w ramach danego sektora, oraz wzrost wsp�lpracy miedzyregionalnej i ponadgranicznej.

Gl�wna grupa, kt�rej dotyczyc ma projekt stanowia MiSP z sektora budownictwa, technologii ochrony srodowiska oraz przemyslu drzewnego. W szczeg�lnosci, MiSP dostarczaja okreslone produkty i uslugi:

•  sektor budownictwa i pokrewnych technologii, wlaczajac konstrukcje metalowe

•  materialy budowlane (okna, drzwi, prefabrykaty)

•  urzadzenia i instalacje grzewcze, klimatyzacyjno-wentylacyjne, sanitarne

•  urzadzenia i systemy pomiarowe, kontrolne i przetw�rcze w sektorze budownictwa

•  renowacja i ochrona pomnik�w i budynk�w zabytkowych

•  przemysl meblowy

•  i inne.

  
This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of ZDH and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.