Az ACCESS projekt k�t t�pus� rendezv�ny szervez�s�t t�mogatja:

  • el�k�sz�t� szemin�riumok KKV-k r�sz�re , amelynek c�lja, hogy ell�ssa a r�sztvev� c�geket inform�ci�val az el�csatlakoz�sr�l �s a b�v�t�s hat�s�r�l, azon gazdas�gi szektorokb�l, amelyekben ezen v�llalkoz�sok m�k�dnek.
  • egy�ttm�k�d�si rendezv�nyek , bele�rtve a v�s�rokat, �zleti utakat, amelynek c�lja, hogy el�seg�ts�k az �zleti egy�ttm�k�d�st az �j �s a r�gi tagorsz�gok KKV-i k�z�tt.

Ahhoz, hogy az �n sz�m�ra a leg�rdekesebb rendezv�nyt beazonos�thassa egy k�nnyen kezelhet� t�bla ker�lt megszerkeszt�sre, amely seg�ti �nt abban, hogy az al�bbi krit�riumok alapj�n kiv�laszthassa az adott rendezv�nyt:

. a rendezv�ny t�pusa
. d�tuma
. helye
. szervez�je

Az adott rendezv�nnyel kapcsolatos tov�bbi inform�ci�k miatt klikkeljen a rendezv�ny szervez�j�nek a nev�re.

 

 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of ZDH and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.